De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (WAB) dekt de aansprakelijkheid van verzekerden ten opzichte van derden voor schade aan personen en/of goederen door een onrechtmatige daad. Omdat het gaat om schade door een onrechtmatige daad, betekent dit dat het gaat om schade opgelopen door een derde waar u geen overeenkomst mee heeft gesloten. Deze derde kan u, dan wel uw bedrijf, desalniettemin aanspreken voor schade door onrechtmatig handelen of nalaten bij de uitoefening van het verzekerd beroep of bedrijf.

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) probeert u te voorkomen dat u voor zware financiële lasten komt te staan als gevolg van fouten waarvoor u aansprakelijk bent. Onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekkingen voor bedrijfs-, werkgevers-, product- en milieuaansprakelijkheid, waarbij de uiteindelijke dekking afhankelijk is van uw keuze en het soort bedrijf.

Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt aansprakelijkheid voor schade die u veroorzaakt aan personen of spullen. En schade die daaruit voortvloeit. Het gaat hierbij om schade tijdens activiteiten binnen uw beroep of bedrijf. U verzekert hiermee ook aansprakelijkheid, als uw producten schade veroorzaken.

Prettig is te weten dat het voor de WAB niet uitmaakt of de schade wordt veroorzaakt door u zelf, dan wel door een van uw werknemers. Met de WAB dekt u zich goed in tegen de mogelijke financiële schade aan uw bedrijf. De verzekerde som wordt in overleg met de verzekerde vastgesteld en de premie wordt doorgaans berekend op basis van het totale jaarloon van het bedrijf en/of het aantal werknemers.

MM ZEKER biedt naast de reguliere AVB's ook AVB's aan met een uitgebreide dekking voor bijvoorbeeld grondverzet-, sloop-, en heibedrijven en aanverwante gespecialiseerde aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals de
Constructie All Risks verzekering voor met name de bouw sector, de bestuurders- en comissarissenaansprakelijkheidsverzekering, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de werknemersschadeverzekeringen en de WEGAM verzekering.

Een AVB voor uw bedrijf blijft maatwerk, neem daarom vrijblijvend contact op met ons en laat u door onze specialisten adviseren over de mogelijkheden voor een AVB voor uw bedrijf.
Cookie instellingen