De personeelsverzekeringen

Werkgevers met personeel hebben de nodige wettelijke verantwoordelijkheden bij arbeidsongeschiktheid van medewerkers.

De loondoorbetalingsverplichting tijdens de eerste twee ziektejaren, de Wet verbetering Poortwachter, de vernieuwde Arbowet. Terwijl u graag met ondernemen bezig wilt zijn! Zelfs indien u nooit zieke werknemers heeft is er wettelijk regelwerk voor u als ondernemer.

Zo moet u aangesloten zijn bij een arbodienst of een gecertificeerde bedrijfsarts, u dient zorg te dragen voor de juiste arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf en u moet een preventiemedewerker met de juiste kwalificaties in uw bedrijf aanstellen.

Als u besluit om het verzuimrisico voor de eerste 2 jaar af te willen verzekeren dan kunt u kiezen uit een wirwar van soorten verzekeringen elk met hun eigen voorwaarden, clausules en premies; kortom een goed advies is hierin onontbeerlijk.

Wij van MM ZEKER kunnen u door dit doolhof van regelgeving en producten loodsen.
Ook wanneer u vragen heeft over het risico van arbeidsongeschiktheid na de eerste twee verzuimjaren bent u bij ons aan het juiste adres.

Cookie instellingen