De transport- en ladingverzekeringen


Wanneer u als ondernemer zaken in- of exporteert, wanneer u goederen vervoert naar uw afnemers, laadt, lost of opslaat; er kan altijd tijdens het laden, lossen, vervoeren of overslaan altijd iets mis gaan met uw goederen.

Als uw goederen worden gestolen, beschadigd raken of op het verkeerde adres (land) worden afgeleverd dan is het niet vanzelfsprekend dat de vervoerder, expediteur of verlader aansprakelijk is voor de (volledige) schade. Met een transportverzekering verzekert u dit risico.

Maakt u daarom met uw zakenpartner duidelijke afspraken over het moment waarop tijdens het vervoer het risico van verlies, diefstal of schade aan de goederen overgaat van verkoper op koper.
(Hierbij kunt u gebruikmaken van de ICC Incoterms® 2010, standaard internationale leveringsvoorwaarden).

Kiest u bijvoorbeeld voor de ICC Incoterms® 2010 CIF (Cost insurance and freight) of CIP (Carriage and insurance paid to), dan is het afsluiten van een transportverzekering verplicht. Bij andere ICC Incoterms® 2010 bestaat die verplichting niet. Raadzaam is het wel, er kan tenslotte schade ontstaan of iets verloren raken tijdens dat deel van het vervoer waarvoor u het risico draagt.

Als u regelmatig handelt en goederen vervoert, kies dan voor een doorlopende transportverzekering. Al uw transporten zijn dan in een bepaalde periode verzekerd tot een bepaald bedrag per zending. Vervoert u af en toe goederen, dan kunt u een verzekering per zending afsluiten.

Uiteraard hebben wij voor de vervoerders en de expediteurs passende vervoerdersrespectievelijk expediteursaansprakelijkheidsverzekering. Zo zijn uw goederen van 'warehouse to warehouse' goed verzekerd.
 
Cookie instellingen