De (bedrijfs)gebouwen verzekering

Schade aan het bedrijfsgebouw kan vele oorzaken hebben en voor veel last zorgen. Wanneer u uw bedrijfsgebouw met een gebouwenverzekering verzekerd, worden de kosten van de materiële schade vergoedt.

Met de gebouwenverzekering verzekert u zich tegen schade aan het bedrijfsgebouw, bijvoorbeeld ontstaan door brand, blikseminslag, ontploffing, storm, water, diefstal, vandalisme, aanrijdingen en sneeuwdruk. Daarnaast worden de kosten die u maakt om de schade te beperken (bereddingskosten), ook gedekt door de verzekeraar. Dit geldt ook voor de kosten van het vaststellen van de schade en kosten (expertisekosten).

Uiteraard besteden wij ook aandacht aan de aan het vastgoed gerelateerde risico's, denk daarbij bijvoorbeeld aan de milieuschade dekking en wij kunnen u adviseren inzake de problematiek van de asbesthoudende daken. In eerste instantie zou reeds in 2024 alle asbesthoudende daken moeten zijn gesaneerd, dit is recentelijk uitgesteld naar 2028.

Vanzelfsprekend staan wij u bij bij de reguliere keuringen van uw vastgoed en begeleiden wij u bij eventuele preventie eisen van verzekeraars. Ook kan de waarde van uw vastgoed zijn veranderd en heeft u wellicht te veel of te weinig verzekerd, dat laatste heeft uiteraard consequenties bij een onverhoopte schade. Het is daarom aan te raden om uw bedrijfsmatige vastgoed regelmatig door te lichten.
Cookie instellingen