De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) bent u als ondernemer verzekerd tegen vermogensschade ten gevolge van fouten, die worden gemaakt bij beroepsuitoefening, bijvoorbeeld ten gevolge van foutief handelen of advies. Met name voor vrije beroepsbeoefenaren kan een beroepsaansprakelijkheidverzekering aan te bevelen zijn.

Als een opdrachtgever schade leidt omdat uw advies of dienstverlening onjuist blijkt, kunt u een claim verwachten. Als het gaat om vermogensschade, dan kunt u niet terugvallen op uw ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering; de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u wel verzekerd tegen vermogensschade als gevolg van beroepsfouten.
 
Cookie instellingen