De bestuurders aansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders kunnen ook aansprakelijk gesteld worden tot in hun privé-vermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders of commissarissen voor vermeende of gebleken fouten. Het gaat om aanspraken van onder andere de aandeelhouders, de werknemers, de concurrenten en overheidsinstellingen als gevolg van 'kennelijk onbehoorlijk bestuur'.


Voorbeelden van ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’ zijn:

• Nemen van beslissingen met vergaande financiële consequenties zonder
behoorlijke voorbereiding.
• Niet verschaffen van inlichtingen aan commissarissen of andere
toezichthoudende personen, zodat zij hun toezichthoudende functie niet kunnen
uitoefenen.
• Nalaten zich te verdiepen in de kredietwaardigheid van contractpartners aan
wie men leveranties op krediet verstrekt.
• Aangaan van contractuele verplichtingen waarbij men weet dat de
rechtspersoon deze verplichtingen niet kan nakomen.
• Verwaarlozen van fundamentele bestuursplichten, zoals de plicht tot het
bijhouden van behoorlijke boekhouding en bedrijfsadministratie.
Cookie instellingen