RDW controleert verzekering (land)bouwvoertuigen

De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) gaat dit jaar actief controleren op de verzekering op kenteken van (land)bouwvoertuigen. Niet verzekerd levert een boete op van € 400,-.

Kenteken en verzekeringsplicht
Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor het rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers, mobiele machines, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) en getrokken (land)bouwmaterieel.

Het gaat om motorvoertuigen die op de openbare weg rijden én een maximale constructiesnelheid hebben van 6 km/h of meer. Ook gaat het om getrokken voertuigen met een maximale constructiesnelheid van meer dan 25 km per uur.

Dit soort voertuigen moeten een kenteken hebben. Naast de verplichting tot registratie geldt ook een verzekeringsplicht voor het WAM-risico.

Overgangsjaren 2021 – 2022
Na de invoering van de registratieplicht hadden de voertuigeigenaren in 2021 de mogelijkheid om eenvoudig hun voertuigen bij de RDW aan te melden en te registreren. Om te voorkomen dat voertuigeigenaren in 2022 massaal problemen kregen omdat hun voertuigen nog niet in het WAM-register waren opgenomen gold tot 1 juli 2022 een coulanceregeling. De politie deelde in dat kader geen boetes uit aan eigenaren die niet voldeden aan de registratieplicht. Sinds 1 juli 2022 is dit veranderd. Eigenaren die nu met een ongekentekend voertuig door de politie op de openbare weg staande worden gehouden lopen het risico dat zij een boete krijgen.

Start registervergelijkingen door RDW
Naast de mogelijkheid om een boete te krijgen bij controle door de politie start de RDW dit jaar met de geautomatiseerde registervergelijkingen. Eigenaren met (land)bouwvoertuigen die niet voldoen aan de keurings- of verzekeringsplicht worden dan beboet. De boete voor het niet voldoen aan keuringsplicht bedraagt EUR 150,- voor voertuigen tot 3.500 kg en voor zwaardere voertuigen EUR 400,-. De boete voor het niet voldoen aan de verzekeringsplicht bedraagt € 400,-.

Volgens de RDW waren eind december 2022 95.000 voertuigen in de landbouw en de bouw nog niet op kenteken verzekerd. Voor die eigenaren dreigt per voertuig een boete van € 400,-.

Geef uw kentekens aan ons door 
Zoals u hiervoor heeft gelezen start de RDW dit jaar met de geautomatiseerde registervergelijkingen.

Heeft u (land)bouwvoertuig bij ons verzekerd? En is uw kenteken nog niet bij ons bekend. Geef dan zo spoedig mogelijk het kenteken aan ons door. Dan kunnen wij het voertuig bij de RDW als WA-verzekerd aanmelden. U kunt uw kentekens per mail aan ons doorgeven: info@mmzeker.nl

Controle RDW 
Wilt u controleren of uw voertuigen al bij de RDW als verzekerd geregistreerd staan? Dat kan. Voer dan het kenteken in bij de 'kentekencheck' op de RDW-website en kijk dan onder ‘Status van het voertuig’ bij ‘WAM verzekerd’. De verzekeringsplicht geldt niet voor geschorste voertuigen. U kunt bij de RDW overigens ook een overzicht van al uw geregistreerde voertuigen opvragen. Zie voor meer informatie hierover de RDW-website. 

Meer informatie?
Op deze website van de RDW  vindt u meer informatie over de registratieplicht en de kentekenplicht van (land)bouwvoertuigen.

Gebruikt u (land)bouwvoertuigen of ander werkmaterieel? En bent u nog op zoek naar een goede verzekering? Dan wijzen wij u graag op de voordelen van onze Werkmaterieelverzekering. Met de werkmaterieelverzekering van MM ZEKER bieden wij u maatwerk. 

U kunt bij ons terecht zowel voor kleine als grote werkmaterieelparken. Ook voor zwaardere risico’s (denk aan structurele verhuur, slopen) bieden wij oplossingen. U kunt ons gemakkelijk bellen op 088-0221200 of mailen naar info@mmzeker.nl. 

 
Cookie instellingen