Verantwoordelijkheid voor zelfstandige hulppersonen ligt bij de inlener

6 mei 2020

Het inhuren van hulpkrachten of zelfstandige hulppersonen is in sommige bedrijfstakken heel normaal. Maar bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor deze hulppersonen? Vooral zzp’ers die hulp inschakelen om een klus uit te voeren, lopen een fors risico.


Het inschakelen van hulppersonen is heel gebruikelijk

Hulpkrachten of zelfstandige hulppersonen zijn mensen die worden ingehuurd om werkzaamheden namens een bedrijf uit te voeren. Ze zijn niet in loondienst bij het inlenende bedrijf, maar kunnen gezien worden als ondergeschikten. Vaak ook onderaannemers genoemd. Het inschakelen van deze hulppersonen is in sommige branches heel gebruikelijk.

De inlener is aansprakelijk voor de hulppersoon

De hulppersoon valt onder het toezicht en leiding van het bedrijf dat een opdracht of werk aanneemt en uitvoert. De hulppersoon valt daarmee onder de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering van de inlener. De inlener is primair aansprakelijk voor schade die tijdens de werkzaamheden ontstaat. Dat geldt ook voor schade aan de ingehuurde hulppersoon zelf.


Vooral zzp’ers lopen risico bij het inschakelen van hulppersonen

Bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor zzp’ers is de werkgeversaansprakelijkheid uitgesloten. Een zzp’er die zo’n verzekering heeft en hulppersonen inschakelt, loopt dan een fors risico. Hij of zij heeft namelijk een verzekering zonder dekking voor ondergeschikten. Tijdens het adviesgesprek is het daarom van belang om na te gaan of de zzp’er gebruikmaakt van hulppersonen.

Belangrijk om verzekeringen actueel te houden

Bij het jaarlijks actualiseren van de verzekeringen is het belangrijk de juiste vragen te stellen. Dit geldt niet alleen voor de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Het opvragen van de loonsom en de jaaromzet is niet voldoende. Denk ook aan hoedanigheid en activiteiten. En of men hulppersonen inschakelt. De adviseur heeft een belangrijke taak hierin.

Bel ons gerust als u vragen heeft.
Cookie instellingen