De aanvullende dekkingen


Naast de standaarddekking voor uw werkmaterieel, hebben wij ook de mogelijkheid tot het afsluiten van enkele aanvullende dekkingen, speciaal afgestemd op uw bedrijf. Hieronder treft u enkele voorbeelden van de aanvullende dekkingen voor uw werkmaterieel. Laat u hier goed over informeren door de specialisten van MM ZEKER.
 

Huurkosten:

Bij een gedekte cascoschade op de MM ZEKER polis zijn de kosten van de tijdelijk vervangende machine verzekerd. De huurkosten incl. transportkosten (excl. brandstof) worden volledig vergoed tot 10% van het op de polis verzekerde bedrag. Ook de machine zelf is tijdelijk meeverzekerd zonder dat aanmelding van de machine noodzakelijk is.
 

Verzekering van tractoren:

Voor tractoren hebben wij op de MM ZEKER polis een zeer aantrekkelijk vast tarief voor het WA risico.
 

Ingehuurd werkmaterieel:

Voor ingehuurde machines hebben wij op de MM ZEKER polis de zogenaamde inhuur polis gecreëerd. Deze polis is te sluiten als losse polis en kan gebruikt worden voor machines die door verzekerde zonder machinist gehuurd worden, dit kan bij commerciële verhuurders zijn maar bijvoorbeeld ook bij buren-huur.


Schade aan de Last:

Vervoer van zaken van derden (werkmaterieel) waarbij schade ontstaat aan deze last, is standaard uitgesloten op een werkmaterieelverzekering, de stelregel is namelijk: Schade door de last is op de standaard werkmaterieelverzekering wel meeverzekerd, maar de schade aan de last niet! Onder de MM ZEKER polis kunnen wij optioneel ook dit risico voor u afdekken.

 

Cookie instellingen