De brand/diefstal- verzekeringen

 

De (bedrijfs)gebouwen verzekering:

Schade aan het bedrijfsgebouw kan vele oorzaken hebben en voor veel last zorgen.
Wanneer u uw bedrijfsgebouw met een gebouwenverzekering verzekerd, worden de kosten van de materiële schade vergoedt.

Met de gebouwenverzekering verzekert u zich tegen schade aan het bedrijfsgebouw, bijvoorbeeld ontstaan door brand, blikseminslag, ontploffing, storm, water, diefstal, vandalisme, aanrijdingen en sneeuwdruk. Daarnaast worden de kosten die u maakt om de schade te beperken (bereddingskosten), ook gedekt door de verzekeraar. Dit geldt ook voor de kosten van het vaststellen van de schade en kosten (expertisekosten). [MEER]
 

De goederen/inventarisverzekering:

Met een goederen-inventarisverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw inventaris en goederen. Inventaris is alles wat u gebruikt om uw bedrijf of beroep uit te oefenen. En goederen zijn de grond- en hulpstoffen die u gebruikt om uw producten te maken.

Doorgaans is verzekerd: de schade ontstaan door brand, ontploffing of blikseminslag (het 'brandrisico') door inbraak, diefstal of een poging daartoe (het 'diefstalrisico') en schade ontstaan door water, stoom of neerslag (de 'waterschade') bijvoorbeeld als er water stroomt uit een waterleiding door een breuk.

Onder inventaris wordt doorgaans alles verstaan wat u gebruikt om uw bedrijf, beroep of activiteiten uit te oefenen met uitzondering van bijvoorbeeld geld, en waardepapieren en WAM-plichtige voertuigen e.d. Deze objecten zijn op een andere verzekering verzekerd, zoals de geldverzekering of de motorrijtuigen- of werkmaterieelverzekering. En onder goederen worden verstaan de grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, goederen in bewerking en emballage (verpakkingen).

Wij beoordelen samen met u wat wel- en niet onder de inventaris en/of de goederen vallen, en maken een passende oplossing voor u, eventueel aangevuld met aanvullende dekkingen.
 

De bedrijfsschadeverzekering:

Bij schade in uw bedrijf kunnen ook uw spullen stuk zijn. Uw bedrijf kan dan ook stil komen te liggen. Het kan soms lang duren voor u weer verder kunt na een schade. U kunt daarom een bedrijfsschadeverzekering afsluiten. Daarmee is de brutowinst in de periode dat uw bedrijf stilligt verzekerd.
 

De machinebreukverzekering:

Zijn uw bedrijfsprocessen afhankelijk van machines? Dan is het verstandig om een machinebreukverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schades aan machines, onafhankelijk van de oorzaak. Zelfs beschadiging door menselijk falen is meeverzekerd bij de machinebreukverzekering.

Productiemachines zijn wonderen van techniek, maar vaak ook erg kwetsbaar. Kortsluiting of een foutje van een medewerker kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoortgang. Met de machinebreukverzekering kunt u snel de schade laten herstellen zonder dat het u extra investeringen kost.
 

De reconstructieverzekering:

U moet er niet aan denken dat uw administratie verloren gaat. Niet alleen uw klantinformatie, maar ook projectadministraties en financiële gegevens zoals openstaande facturen bent u kwijt. Op zo'n moment is het prettig om terug te kunnen vallen op uw reconstructieverzekering.

Als u niet over een actuele back up beschikt, kunnen de bedragen die u moet betalen om al uw gegevens te achterhalen fors oplopen. De reconstructiekosten verzekering vergoedt alle kosten die u moet maken om na een calamiteit uw administratieve bedrijfsgegevens te herstellen.

Niet alleen uw papieren administratie is verzekerd met de reconstructieverzekering, ook de software die u gebruikt voor uw administratieve processen, de feitelijke computerbestanden en gegevens die op andere dragers zoals dvd's staan, vallen onder de dekking.
 

De computerverzekering:

Een computerverzekering is onmisbaar voor uw bedrijf. Uw apparatuur is immers essentieel voor veel van uw bedrijfsprocessen. Diefstal of schade door bijvoorbeeld kortsluiting hebben daarom direct grote gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Maar met een goede verzekering kunt u na zo’n voorval snel weer verder.

In geval van schade vergoedt de computerverzekering schade aan uw apparatuur én de standaard geïnstalleerde software. De pc verzekering is uit te breiden met extra dekkingen voor bijvoorbeeld schade aan uw netwerk, (data)reconstructiekosten en maatwerksoftware. Dat maakt deze elektronicaverzekering een complete en uitgebreide elektronicaverzekering.

 

Cookie instellingen