De aansprakelijkheids- verzekeringen


De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

De verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Bedrijven (WAB) dekt de aansprakelijkheid van verzekerden ten opzichte van derden voor schade aan personen en/of goederen door een onrechtmatige daad. Omdat het gaat om schade door een onrechtmatige daad, betekent dit dat het gaat om schade opgelopen door een derde waar u geen overeenkomst mee heeft gesloten. Deze derde kan u, dan wel uw bedrijf, desalniettemin aanspreken voor schade door onrechtmatig handelen of nalaten bij de uitoefening van het verzekerd beroep of bedrijf. [MEER]
 

De constructie all risks verzekering (CAR):

Een CAR verzekering is een verzekering voor bedrijven die werkzaam zijn in de bouw. Tijdens bouwwerkzaamheden kan veel fout gaan. Tijdens verbouwingen maakt u wijzigingen in de constructie van een bestaand gebouw. Daar kan schade aan worden toegebracht die onder uw verantwoordelijkheid valt. Ook kunnen eigendommen van de klant beschadigd worden door uw toedoen. Het eigen bouwwerk zelf kan ook beschadigd raken. Een CAR verzekering biedt de mogelijkheid deze schades te verzekeren. [MEER]
 

De Milieuschadeverzekering:

Een milieuschadeverzekering (MSV) dekt, na een milieuschade, de opruimingskosten tot het verzekerde bedrag. Denkt u maar aan de kosten van het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand, dat zich in de omgeving en in watergangen of het riool heeft verspreid. Of de opruimingskosten na een brand bij uw bedrijf waar asbest is vrijgekomen. In veel polisvoorwaarden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is milieuschade uitgesloten.
 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) bent u als ondernemer verzekerd tegen vermogensschade ten gevolge van fouten, die worden gemaakt bij beroepsuitoefening, bijvoorbeeld ten gevolge van foutief handelen of advies. Met name voor vrije beroepsbeoefenaren kan een beroepsaansprakelijkheidverzekering aan te bevelen zijn. [MEER]
 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:

Bestuurders kunnen ook aansprakelijk gesteld worden tot in hun privé-vermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders of commissarissen voor vermeende of gebleken fouten. Het gaat om aanspraken van onder andere de aandeelhouders, de werknemers, de concurrenten en overheidsinstellingen als gevolg van 'kennelijk onbehoorlijk bestuur'. [MEER]
 

De werkgeversaansprakelijkheidsverzekering:

Als werkgever bent u aansprakelijk wanneer een medewerker onder werktijd letsel oploopt. Dit gaat echter verder dan alleen de werkvloer. De werkgeversaansprakelijkheidsverzekering kent daarom een ruime dekking.

Verschillende situaties waarin er een aansprakelijkheidsstelling kan volgen voor de werkgever. Indien een medewerker tijdens een  bedrijfsuitje of –feestje een ongeval krijgt, een medewerker die als bestuurder van een motorrijtuig een dienstrit uitvoert, medewerkers die onder werktijd als fietser, voetganger of reiziger in het openbaar vervoer aan het verkeer deelnemen.
 

De WEGAM verzekering:

De WEGAM is een verzekering die de aansprakelijkheid dekt jegens werknemers. Werkgevers kunnen aansprakelijk zijn voor schade die de werknemer lijdt in het verkeer tijdens het werk, of aan werk gerelateerde activiteiten.

De werknemer die schade lijdt tijdens woon-werk verkeer, tijdens zakelijke ritten en/of bij verkeersdeelname voor zakelijk georiënteerde activiteiten kan deze schade succesvol verhalen op de werkgevers.

 

Cookie instellingen