De personeels- verzekeringen


De personeelsverzekeringen:

Werkgevers met personeel hebben de nodige wettelijke verantwoordelijkheden bij arbeidsongeschiktheid van medewerkers. De loondoorbetalingsverplichting tijdens de eerste twee ziektejaren, de Wet verbetering Poortwachter, de vernieuwde Arbowet. Terwijl u graag met ondernemen bezig wilt zijn! Zelfs indien u nooit zieke werknemers heeft is er wettelijk regelwerk voor u als ondernemer. [MEER]
 

De arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Een zelfstandig ondernemer, zoals een zzp-er en een directeur-grootaandeelhouder, kan ervan uitgaan dat er in de meeste gevallen weinig tot niets is geregeld met betrekking tot de sociale voorzieningen. De gevolgen kunnen mogelijk groot zijn. Bijvoorbeeld: door het wegvallen van de werkzaamheden van een zzp-er valt het bedrijf veelal stil en daarmee ook het inkomen.

Het uitbesteden van deze werkzaamheden is veelal duur of überhaupt niet mogelijk, wat de inkomsten van de zelfstandige onder druk zet. Het inzichtelijk hebben en eventueel afdekken van deze kosten c.q. risico’s is daarom van belang. Om deze risico’s beheersbaar te krijgen kan het voor een zelfstandig ondernemer een goede oplossing zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert namelijk uit bij arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval. U verzekert uzelf van inkomen waardoor uw bedrijf en gezin financieel niet in de problemen komen als u niet meer in staat bent om te werken en inkomen te generen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten is niet verplicht, maar kan dus wel verstandig zijn.
 

De ziekteverzuimverzekering:

Ziekteverzuim is een reëel financieel risico voor elk bedrijf met werknemers. Onderzoeksbureau TNS NIPO heeft namelijk uitgerekend dat een zieke medewerker u gemiddeld € 200,- per dag kost. Gedurende de eerste twee jaar moet u zieke medewerkers 70 procent van het loon doorbetalen. (afhankelijk van eventuele CAO voorwaarden kan/moet hiervan worden afgeweken).

Een verzuimverzekering helpt u zowel bij het financiële aspect als bij uw wettelijke verplichtingen
Door de Wet Poortwachter heeft u als werkgever meer verantwoordelijkheden gekregen voor de re-integratie van zieke werknemers. Een goede verzuimverzekering beperkt niet alleen uw financiële risico’s, maar helpt u ook bij de re-integratie van uw mensen.

Verder kunt u gebruik maken van gespecialiseerde arbodiensten om het ziekteverzuim in uw bedrijf terug te dringen. Op die manier weet u zeker dat u aan alle eisen van de Wet Poortwachter voldoet zonder dat het u veel inspanning hoeft te kosten.

Met een verzuimverzekering weet u zich niet alleen verzekerd van de dekking van deze kosten, maar tevens van de mogelijkheden om uw werknemers en dus uw bedrijf zo gezond mogelijk te houden.
 

De WGA verzekering:

Als een werknemer langdurig ziek wordt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is dat ook voor u als werkgever vervelend. Helemaal als het langer duurt dan twee jaar, kan dit u veel geld kosten. Deze ongewenste kosten houdt u beheersbaar met een verzekering WGA eigen risicodrager.

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is bedoeld voor gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikte (ex-)werknemers en volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikte medewerkers.

Van u als ondernemer wordt verwacht dat u, voor werknemers die hier mee te maken krijgen, als eerste zoekt naar ander werk binnen uw eigen organisatie. Als dat niet mogelijk is, wordt van u verwacht dat u een actieve bijdrage levert aan de werkhervatting bij een andere werkgever.

Om u te prikkelen hiervoor uw uiterste inspanning te doen, worden de eerste 10 jaar van een WGA-uitkering van (ex-)werknemers door het UWV bij u in rekening gebracht. Met de verzekering WGA eigen risicodrager betaalt u niet langer de gedifferentieerde WGA premie aan het UWV, maar verlegt u alles naar uw verzekeraar. Deze neemt tevens alle verplichtingen aangaande de uitkering én het re-integratietraject van u over.
 

De WIA verzekering:

Met de WIA verzekering biedt u uw werknemers extra zekerheid mochten zij in de toekomst langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Een medewerker is gedeeltelijk arbeidsongeschikt als hij 20 tot 65 procent mag werken.

Mocht deze situatie langer duren dan 2 jaar, dan krijgt hij of zij te maken met de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) een onderdeel van de Wet Inkomen en Arbeid (WIA).

De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ontvangt dan eerst een loongerelateerde WGA uitkering. De duur hiervan hangt af van het arbeidsverleden en duurt 3 tot 38 maanden.

WIA verzekering als aanvulling op de WGA-uitkering
Na de loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt uw werknemer de WGA-vervolguitkering. De hoogte hiervan is afhankelijk van hoeveel procent van het resterende arbeidsvermogen wordt ingezet. In het slechtste geval valt uw werknemer terug op een minimumuitkering. Met de WIA-verzekering kunt u hem of haar helpen deze inkomensdaling te beperken.

Klik hier voor een overzicht. 
 

 

Cookie instellingen